05/09/2015
Như Thương : MẸ NGỦ MỘ SÂU

clip_image001

Bây giờ Mẹ ngủ mộ sâu
Đâu còn ra Bắc thảm sầu thăm ba
Đâu còn xương xẩu với da
Rã rời đòn gánh chiều tà chợ tan
Đâu còn chân nhuộm phèn vàng
Gió bay tóc rối muộn màng tuổi xuân
Đâu còn ánh mắt xa gần
Đêm đêm lén khóc thương phần ba con…
Đâu còn nhín nhút miếng ngon
Một bầy con dại…vẫn còn Mẹ đây
Đâu còn manh áo mỏng dày
Vá bao nhiêu miếng cho đầy tình thương
Đâu còn bao vạn dặm đường
Ngóng con giữa chợ, đời thường chông gai
Đâu còn tay Mẹ hao gầy
Đan chồng tấm áo đọa đầy chốn xa
Đâu còn cầu khẩn người ta
Mẹ, con xin gặp chồng, cha trong tù
Thôi thì nến thắp nghìn thu
Mẹ ơi một cõi giấc ru kiếp người

Như Thương

 

 

 

©T.Vấn 2015