05/30/2015
Như Thương: LỘNG GIÓ SA TRƯỜNG

clip_image002

Trong mắt anh cờ lộng gió sa trường

Điểm hiến thân – đỉnh đồi cao chất ngất

Sá gì đâu đôi giày Saut bùn đất

Sẽ tan tành theo thân xác máu xương

 

Đâu dấu tích nơi anh nằm yên nghỉ

Chút gót giày còn sót lại đêm qua

Tấm thẻ bài chỗ đất lấp trăng ngà

Bóng đổ xuống thành mộ bia niên kỷ

 

Không huy chương ngày tử trận oai hùng

Anh đón nhận ánh mặt trời rực rỡ

Của núi sông ta vẫn còn mang nợ

Những hy sinh sao lặng lẽ muôn trùng

 

Ngày mất nước có ai treo cờ rũ

Để Anh Linh chiến sĩ ngậm hờn căm

Tiếng sơn hà nguôi uất hận tháng năm

Rồi trời đất sẽ ngừng cơn vần vũ

Như Thương

HươngKiềuLoan -PPS Một Đời –Tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Wichita,Kansas

 

©T.Vấn 2015