10/05/2010
70 Năm Tình Ca (48) – Hòai An, Nguyên Vũ . . .

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

hoai an

Nhạc sĩ Hòai An

nguyen-vu-

Nhạc sĩ Nguyên Vũ