10/05/2010
70 Năm Tình Ca (58)- Trịnh Công Sơn 1

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

tcs 1