T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Bảy 9, 2021

Ra khỏi hầm tối

 (Phần 1) Tạ Duy Anh Vài lời thưa trước: Tôi chưa có ý định xuất bản cuốn tự truyện “Dưới bàn tay vô hình”, vì mấy lý do hoàn toàn mang tính cá nhân. Chẳng hạn nó sẽ làm tổn thương một vài người thân của tôi ở những phần mang tính “thú tội”, cũng

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: Giọt Cầm Hoan Thơ

g i Ọ t c Ầ m h O A n t h Ơ   đáy lưng có một mùi hương gió bay đi mất tự đường lưu ly ôi em bóng sáng lạ kỳ làm đau lóa mắt hồn khi mịt mùng lối mình về không sóng chung cơn mưa tam bạc nắng chùng

Đọc Thêm »
Lưu Trữ