T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: Giọt Cầm Hoan Thơ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

g i Ọ t c Ầ m h O A n t h Ơ

clip_image002

 

đáy lưng có một mùi hương

gió bay đi mất tự đường lưu ly

ôi em bóng sáng lạ kỳ

làm đau lóa mắt hồn khi mịt mùng

lối mình về không sóng chung

cơn mưa tam bạc nắng chùng huơng giang

làm sao đò bước sang hàng

nước không chân cũng lầm than hải hành

ôi. bờ và bến thong manh

tôi lạc em như trăng lạc mành tương tư

một lần trăng lạc phiếm du

một lần đi giữa tối hù dương gian

làm sao đá gọi tên vàng

màu trăng đã giọt cầm hoan xứ người

 

h o à n g x u â n s ơ n

một. tháng bảy. năm hai mươi mốt

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021