T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Sáu 1, 2022

Phan Tấn Hải: Đọc “Kể Chuyện Tình Buồn, 2013-2022”

Giáo sư, nhà văn Nguyễn Văn Sâm với sách mới trên tay Chủ Nhật 29/5/2022. Lời Giới Thiệu: Giáo sư Nguyễn Văn Sâm đã tái bản truyện thơ “Kể Chuyện Tình Buồn” của cụ Hồ Biểu Chánh (1885-1958) trong những ngày cuối tháng 5/2022. Bản gốc tác phẩm là “U Tình Lục” được viết với

Đọc Thêm »

Tạp Chí Đọc Và Viết Số 10

Ngu Yên: Tạp Chí Đọc Và Viết Số 10 tháng 6 năm 2022 Số Kỷ Niệm Một Năm Hiện Diện Tạp chí duy nhất về dịch thuật văn học nghệ thuật thế giới Đang phát hành Đọc và tải xuống miễn phí: https://www.academia.edu/79570947/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc MỤC LỤC Số 10 1- Tin Văn Học Nghệ Thuật Thế Giới.

Đọc Thêm »

ĐẶNG XUÂN XUYẾN: GƯỢNG…

Viết cho G Đêm về tãi nắng ra phơi Mà hong không nổi tiếng cười xế trưa Giận người tạt nước theo mưa Để tim buốt lại như vừa mới đâm . Thì nào có ngọng có câm Chỉ vì nhẫn nhịn mà thâm nát chiều. *. Hà Nội, đêm 21 tháng 5-2022 ĐẶNG XUÂN

Đọc Thêm »
Lưu Trữ