T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Chín 17, 2022

Hoàng Quân: Hình như là…

Người bạn nàng, bạn thời trung học, tha thiết rủ rê nàng sang Mỹ chơi một chuyến. Hắn bảo, nhà cửa hắn rộng rãi thoải mái, không việc gì phải nộp tiền cho khách sạn. Vẫn giọng cà chớn ngày xưa, hắn cười ha hả trong điện thoại: -Đi cho biết đó biết đây, ở

Đọc Thêm »
Lưu Trữ