05/07/2014
Ngọc Phi : Bài Lục Bát

clip_image002

Hình Hoa – Trương T Vinh

Lục Bát Khuya

Khuya tôi, co cụm hình hài
Ngó trong thiên cổ, nhìn ngòai nhân sinh
Vân vi nửa bóng , nửa hình
Xót đau phế phủ, tội tình xương da
Não nùng chưa, những cánh hoa
Đưa tay vuốt mặt sương đà lạnh căm
Thôi em, tìm một chỗ nằm
Chờ qua cơn mộng trăm năm cõi người

 

Bài Hòang Cúc

Tay nâng hòang cúc sau nhà
Hồn em một đóa nở ra nỗi sầu
Nắng tà ngọn trúc xanh xao
Bóng mây chợt thóang nhạt màu hòang hôn
Về thôi, tóc ngả vai buồn
Vàng rơi mấy độ môi son lạnh lùng
Mắt nhìn hoa cỏ mông lung
Tay đan từng sợi tơ chùng bâng khuâng
Áo bay mở khép phù vân
Hoa văn rũ rượi, căn phần lãng quên

Ngọc Phi

 

 

 

 

©T.Vấn 2014