04/22/2016
Vương Lệ Hằng: Người Chi Mà Dễ Ghét

clip_image001

Tranh- Trần Thanh Châu

 

*tặng khùng thi sĩ LML

 

Người chi mà dễ ghét

Bộ khùng lắm rồi sao

Đã nhiều tháng qua chẳng còn thơ với thẩn

Làm trò như muốn lên cơn.

 

Người chi mà dễ ghét

Làm như thương người ta lắm lắm

Ngày nào cũng hỏi “tắm chưa?”

Texas hạn hán, nước ăn cũng thiếu nói gì tắm

Thế nhưng vẫn thơm tho ra gì.

 

Người chi mà dễ ghét

Hẹn hoài mà chẳng thấy qua

Làm như thi sĩ thong dong lắm

Cùm gông tháo gỡ thể mô nào.

 

Người chi mà dễ ghét

Cứ đòi, từ từ đi

Không dương thì cõi âm, đâu muộn

Một trận cuồng phong, tá lã đêm.

 

Người chi mà dễ ghét

Mỗi lần bắt phone là chút chít

Mỗi lần bắt phone là chút chít

Chút chít hoài mà thấy ghê.

 

Người chi mà dễ ghét

Người chi mà dễ ghét

Người chi mà con nít

Tưởng như mình con nít.

VƯƠNG LỆ HẰNG

Garland 10/4/2016