05/04/2016
Võ Định Hình: đối thoại với cái thúng

clip_image001

 

mẹ họ

không chưởi thề không được

mẹ họ mẹ họ

con cá chết

chúng bảo là chết tự nhiên

[ ai mà không chết ]

chết tao chết mày

sao chúng mày không chết hết đi

để cho con cá nó sống

cho thằng người được sống

nước thải đấy. uống đi

mang chum vại ra mà hốt

hốt cho hết đem về làm nước tiên nước thánh

mẹ họ mẹ họ

sợ xoắn đít một cái lông tàu

mẹ họ

cái trôn bằng lỗ miệng

điếm chảy có vòi

cút đi

con bà nó tỉu nà ma gang thép

lũ đầu voi đuôi chuột

thúng mũng trụi hết rồi

lấy đâu úp voi

võ định hình

hai mươi tám tháng tư năm mười sáu

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016