09/13/2018
Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngọai: CỤM HOA TÌNH YÊU (thi tập 18)

Xin Bấm Vào Đây Để Mở Hoặc Tải Về Máy

Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngọai: CỤM HOA TÌNH YÊU (thi tập 18)

Giới Thiệu:

 

THƠ LÀ GÌ?

Thơ là cái mối tự lòng người cảm xúc với ngoại vật mà phát ra thành âm.

Thơ là tiếng nói, là lời ngậm ngùi than thở của người, nhân thấy vật mà dựng nên hình, nhân gặp để mà ngâm thành vận.

Thơ là để ngâm vịnh tính tình.

Thơ là để bày tỏ cái chí của mình.

Thơ là việc riêng của người phải tự làm lấy, chớ không nương cậy vào ai được.

Thơ là cái mỹ thuật huyền diệu, thuần túy, có giá hơn cả những mỹ thuật khác, không ai bán và cũng không ai mua.

Thơ vừa là nhạc, là họa, là tạc tượng, là hùng biện, thơ phải làm vui tai thích trí, tỏ rõ được âm thanh, bắt chước được màu sắc, khiến cho trông thấy mọi vật và kích thích ở ta những rung động mà thơ tùy ý xui ra: bởi vậy chỉ có thơ là nghệ thuật hoàn hảo, cần thiết, và bao hàm các nghệ thuật khác.

Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngọai

(VIPS)

Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu

30 tac pham-11-2017

 

 

 

 

©T.Vấn 2018