04/25/2019
hoàng xuân sơn: thơ ở santa lucia

 

Phố Thị – Tranh: Mai Tâm

 

lục bát đơn điệu

cứ mỗi chốc chốc.  câu sáu

như tiếng cuốc

bổ xuống đầu lỗ hang

một chặp.  câu tám ra ràng

con chim sẻ đất

bói hàng cây leo

cứ mải miết

đèo qua đèo

tới hồi thở dốc

cheo leo

một

mình

 

 

biển

mỗi ngày tôi đi ra biển

vớt về một cụm mây xanh

không phải mây mà là nước

nước mây trùng điệp biên thành

 

tôi xô tôi nằm trên cát

lưng trần âm ẩm lời ru

một chú còng con đi lạc

hỏi tôi có thấy biển mù

 

thơ ơi thơ ơi thơ ơi

gai góc một nhánh xương rồng

hay thơ vẫn là mềm mại

như cánh diều giữa không trung

hoàng xuân sơn

30 mars – 04 avril, 2019

 

 

 

 

 ©T.Vấn 2019