07/06/2020
Phạm Duy: Tuyển tập Dân ca – Bài 4: Hái Hoa

“Hái Hoa” – Dân ca do Phạm Duy sưu tập.

Trình bày: Bạch Yến – Trần Quang Hải