08/05/2020
Phạm Duy: Tuyển tập Dân ca – Bài 11: Mùa Đông Chiến Sĩ

Mùa Đông Chiến Sĩ – Dân ca do Phạm Duy sưu tập

Video:

Mùa Đông Chiến Sĩ – Ca sĩ: Thái Thanh

©T.Vấn 2020