09/11/2020
Đặng Xuân Xuyến: CHÀNG HỀ CÔNG LÝ

                                     Nhân phiên tòa phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải

CẠN TIN


 

Chới với…

Níu gì

.

Màn hạ rồi

Kép chính đã tròn vai

Về đi

Về đi

Nước mắt đâu còn để rơi

Công Lý gật gù bên giường con hát.

.

Về thôi

Về thôi

Đạo Người thua rồi trắng ván

Niềm tin cạn rồi đâu còn để rạn

.

Cao xanh hỡi

Cho tin 2 chữ Luật Trời!

*.

Hà Nội, đêm 08 tháng 05/2020

 

 

CÔNG LÝ

 

Ở Việt Nam có chàng Công Lý (*)

Giỏi diễn hề, tráo đổi trắng đen

Cũng mũ hài lái giọng người ngay

Nhưng rặt diễn mấy trò ti tiện

.

Tôi muốn lắm hề vào vai chính diện

Một lần thôi để Công Lý sáng lòa

Tôi cũng biết chỉ là vai hề diễn

Nhưng lẽ nào CÔNG LÝ mãi là tên?!

————————-

(*): Nghệ sĩ Công Lý thành danh với những vai hài.

*.

Hà Nội, trưa 08 tháng 05-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020