01/21/2021
Thầm Lặng – Thơ: Trần Hoa Phượng; Nhạc: Khê Kinh Kha

Lặng Lẽ – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

Thầm Lặng – Thơ: Trần Hoa Phượng; Nhạc: Khê Kinh Kha

Ca sĩ trình bày: Bảo Châu

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021