T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Đặng Xuân Xuyến: ĐỢI…/NGƯỜI CŨ/TÌNH VỘI …/BUÔNG

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Lạc – Tranh: Thanh Châu

ĐỢI…

Đợi xuân xuân chửa chịu về

Đợi tình tình lại mải mê xứ người

Nâng lên ly rượu tự mời

Uống đi cho cạn nụ cười nhếch môi?!

NGƯỜI CŨ

Rượu cũ bạc mùi còn cố khuấy

Chén sứt miệng rồi chẳng chịu thay

Bao năm biền biệt, khư khư giữ

Vật đổi sao dời, mãi thế ư?!.

TÌNH VỘI …

Với M.Q

Vội vã cuống cuồng quấn chặt nhau

Chẳng vì yêu

Chẳng vì đầu mày cuối mắt

Ngấu nghiến nhau chỉ giải nghiền cơn khát

Trách móc làm gì câu nói đầu môi.

.

Rượu rót rồi?

Thì hãy cứ lả lơi!

Men chửa ngấm?

Chả cần tình sâu đậm!

Người ta yêu…

Mắt môi say men rượu!

Ta với tình…

Nặng nợ kiếp ba sinh…

BUÔNG

Với N.T.N –

Chai rượu mừng

tôi rót

Chén rượu buồn

em bưng

Nào thì ta cùng cụng

Chuyện đời,

thôi nhé,

buông.

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

©T.Vấn 2021