T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Đào Tấn Hoàng: NĂM MỚI TẶNG NGƯỜI CŨ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

clip_image002

Nhớ nhà – Tranh : Mai Tâm

 

Đời khốn dễ soi người lận đận

Vương triều xuôi tới đụng đầu quan

Đời ta đâu dài bằng thời gian

Sao có kẻ mài dao chờ chém bóng

Ngụp giữa cuộc đời chỉ chừa đôi mắt ngóng

Mà vẫn còn lộ diện với loài ma

Khúc thiên thu ta giả giọng cuồng ca

Mà chân cứ quẩn quanh bờ tuyệt tử

Gẩy tai trâu đàn xưa giờ mệt lử

Nên thản nhìn trăm nước đổ lá môn

Lời tri âm nhắc lại dạ bồn chồn

Ta sực nhớ vàng xưa nhầm kẻ nhận

Dũ sạch chức danh mới lộ ra thân phận

Một hình hài gươm giáo dắt đầy lưng

Ngọn dài bén để giết kẻ xa phương

Mũi ngắn nhất đâm người kề cận

Góp ý vui nghĩ ra lời uất hận

 

Cơn gió hờ thổi mãi lỗ tai đau

Ta về to nhỏ lòng trắc ẩn

Với em yêu và cả đời yêu

Thơ ta giết cả buổi chiều

Đào Tấn Hoàng

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015