T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: cơn ngất & tim huyền . . .

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

IMG_3713 copy

Ảnh – Lưu Na

cơn ngất

                     tặng tnt

nơi mặt phẳng của hình vẽ

chiếc đinh thòi ra từ đôi mắt ốc

của loài sinh ký

đính chặt hà nàm các thứ

tôi vẽ một dấu huyền tai tượng

[từ câu trả lời của một huyền tượng]

rồi khóc trên dây đu

gió bay gió cuốn

suối lũ.  và mùa hung cùng lũ

những cuốn tập vô hồn thuyền giấy ra khơi

làm thế nào những em bé mình trần

nuốt i. o. a vào bụng đói

i ồ à            i ô ạ ê       không biết giai khúc diễn tả nỗi gì

chỉ nghe như tiếng kinh cầu

của tương lai mù mờ xám xịt

trên mặt phẳng của chiếc lưng thông tầm gió

tôi nằm xuống mũi xiên lình

làm phù thuật thời tai biến

mọi thứ động mạch

hoàng xuân sơn

9 nov. 2016

 

 

tim huyền

 bong bóng nổ tóe

chú nhái bén lòng bàn tay

mỏ chim bé thơ

con sâu bò qua kẽ nứt

cá chết gần bờ

ngoài khơi tàu vẫn chạy

thây kệ lưỡi bò hầm

xoong nồi củ đậu

tim tim tim tim

qui est tim?

gân máu ở cạnh dấu huyền

mạch xạ chạy loạn

cù cưa rất lâu

bọn khốn chưa chịu chết

tim tim tim tim

biết đâu tìm

hoàng xuân sơn

7 oct. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017