T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: NGẬM

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ngậm M – Tranh: Chagall

vào nơi chớn chở

biển mặn rong rêu tháng năm

ngón chân.  [da trắng nhợt].  địa đàng

sâu đằm trái nhớ

những con sâu làm tổ trong ánh mắt

nghịch tinh ghìm cười cơn rung hối hả

bằn bặt sông mê

qua cầu bông trăng nhập nhòe sương lựu

 .

từng thấy mặt diễm kiều những năm hạn

những người nữ trong vòng khuôn phép

đường cúc bạch trắng lòng thêm

[hỏi về sơn]

mùa mai bóng núi

chỗ thầm đặt môi hôn

nhé.  cùng đi thăm trầm mị giang tân

đi đi buổi chiều không mây

ô.  sông chẩy xiết  

một đời

cạn kiệt giờ toan tính

.

bên kia rừng thẫm mặt lá tranh

rừng.  

rừng cây người chới với

ngậm vào im hơi

lịm xuống sâu rừng quấn chặt

cơ bắp. trăng.  hợp tấu vòng

hồng hoang giờ sơn.  một mình

đẹp

một mình.  tranh

.

[ngậm vào nơi chớn chở

bơi hết một lượng đời

đâu bến bờ mê mỏi

chiều rơi.  chiều  

dần

rơi]

h o à n g  x u â n  s ơ n

©T.Vấn 2023