T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: phố trần

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Pho Thi

Phố Thị – Tranh: Mai Tâm

 

 

ở phố đền*

mái không che

nên thơ cứ rộ

hàng

hoa

rực vàng

ở phố thiêng

ứng.  một chàng

mải miết mải miết

rộn ràng ca.  ngân

tơ thiều

là nắng không chân

sáng vui thảo uyển

chiều băng đại ngàn

ở nơi đâu

phố thiên thần

hoàng hoa vấn lệ

hồng ân

quỳ

 

hoàng xuân sơn

3 fév.  2018

*Temple city

 

 

 

©T.Vấn 2018