T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: TRẠNG THÁI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tranh (tác giả gởi)

Sẽ không thấy gì ngoài con bến

Những bạn thuyền tách vỏ ra khơi

Thuỷ triều rút xuống đá mắc cạn

Hải âu tro xám nỗi buồn vời

.

Chiếc cột neo dây thừng gỗ cũ

Rát đau từng vệt muối ăn hà

Làm sao biết được chân trần nhớ

Mưng một bước người đi thật xa

.

Bao lâu chiếc rong chờ nghe biển

Những mối đời hết nùi lại nhau

Nơi hang gió lũ còng ngơ ngác

Sóng mãi vỗ đều đâu về đâu

h o à n g  x u â n  s ơ n

©T.Vấn 2022