T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

hoàng xuân sơn : lục bát ăn liền

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

clip_image002

Một đôi – Tranh : Mai Tâm

 

                                chữ xài chữ việt

                               kệ bà hán

 

đường thi

mần lâu

cũng mỏi thơ đường

luật thì cứ mặn

lệ tuồn đi chơi

mình ngồi ngắm cái luân hồi

có khi đụng đậy

đặng vài câu hư

đường thi đường thi đường thi

đã ngưng dâu bộc

lại quỳ châu hoan

 

 

hè sang thu

nằm mưng mức. một móng. hòe

lửa ôm tường lựu

bồi-be-nực-nòi

thu vàng ập xuống cơ ngơi

đỏ gay cuống lá

huyện đời nông sâu

ngồi đu

nặng mấy sắc màu

mấy khi trắng cả ngàn sau

bội tình

 

hoàng xuân sơn

hai con cẩu/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015