T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: S Ắ C T H Ớ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

clip_image002

 

Tôi không còn chút thớ

có người bảo là thá

tôi là cái thá gì

tôi không còn chút thá

thở vị chiều xa xăm

 

nếu em là trăng rằm

tôi vẫn là đêm tối

nếu em không là lối

tôi biết đâu lần về

 

tôi mê mỏi sơn khê

tôi mệt nhoài đá núi

em không là sông suối

tôi đục chìm bóng mây

mưa và nắng giữa ngày

tôi giữa đời rất mệt

 

cùng tôi. thơ như nói

với bơ vơ thớ mình

một sắc buồn thả nổi

tôi với bài vô minh

 

h o à n g x u â n s ơ n

9 tháng mười, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021