T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: chung thủy/đồng phục/mưa khuya/khoảnh khắc

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Cõi người ta (7) – Tranh: Thanh Châu

chung thủy

nếu em còn nhớ tới qua
úp đìu hiu xuống bóng tà niệm kinh
ngửa lên là có chúng sinh
nhưng nào phải của chúng mình đâu em

đồng phục

sắm sanh áo váy đỏ hây
rủ rê đồng phục một ngàyrong chơi
không đồng phục cả một đời
giam cầm khí chất riêng trời cho em


mưa khuya

mưa mai lất phất
mù sương lạnh

lại tới mưa trưa
rắc rối bời

mưa chiều rậm rịch
mà không rớt

dành giọt tàn đêm
quấy quá
tôi

khoảnh khắc

bỗng nhiên
tôi muốn làm du thủ

véo hồn nhiên
và ngắt tàn phai

tôi ngấm cố hương
màu lữ thứ

buồn no lưu lãng
đói trang đài

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH I)

©T.Vấn 2022