T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: Chắc gì tàu đã vào ga/Chọn

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chuyến Tàu Xuôi Nam – Tranh: Thanh Châu

 

 

Chắc gì tàu đã vào ga

 

Chắc gì tàu đã vào ga
mà nơm nớp sợ người ta bỏ mình

Anh đang nguội tiếng tỏ tình
đường vân tay bất thình lình nhắc em

Yêu người chấp chịu ưu phiền
giấc câm nín tựa tiếng đêm đầm đìa

Xưa rồi hiểm trở cách chia
một giây tất cả miếu chùa hiển linh

Ông cha cũng chết vì tình
nếu không sao có lũ mình mà yêu

Chắc gì tàu đã thả neo
mà bu sóng đứng cheo leo mạn thuyền

 

Chọn

 

Em chê gã ấy hơi già
đi tìm thằng trẻ như ta đây nầy
tóc ta trắng phớ làn mây
tóc tên kia nhuộm phơi bày giả trang

Em chê gã ấy hơi gàn
ưng ta đi trớt đàng hoàng chỉn chu
chỉ là đôi lúc hơi ngu
thấy em nhan sắc cứ bu riết vào

Em chê gã ấy tầm phào
thì yêu ta chẳng lối nào trật rơ
em còn được tiếng yêu thơ
ta in mấy tập để thờ trong rương

Em chê gã ấy tầm thường
thì em phải chọn con đường cao siêu
ta thì chỉ có tội liều
nhưng mà đáng để em yêu mãn tuồng

Sao em từ hải giữa buồng
Nghĩ ta với gã một xuồng phải không?

Nguyễn Hàn Chung

(Trích: Lục Bát Tản Thần)