T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: giải ngộ/tiếp theo/tái ngộ/hoang tưởng/

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Cõi người ta (5) – Tranh: Thanh Châu

giải ngộ

ngộ thôi đừng hám niết bàn
niết bàn trong cõi trần gian cực òm
cực òm không đặng đồng cam
đồng cam cộng khổ xuống hòm mới siêu

tiếp theo

người tình thứ nhất
bỏ đi

người thứ hai
ngỡ nhu mì
té ra

bây chừ
đến lượt thứ ba

đàn ông yêu
khác đàn bà

tiếp theo

tái ngộ

mắt môi buồn bã xíu xiu
dáng đi vừa đủ triệt tiêu phố phường
vẫn còn khuynh loát đối phương
thời gian tỉ lệ má hường, tất nhiên

hoang tưởng

rượu ai người nấy lai rai
tiền ai người ấy tiêu xài thỏa tay
tình ai người ấy mê say
đừng hoang tưởng cộng riêng tây một chuồng

tặng thơ

tôi tặng thơ
cho quý nhan sắc
trên đời

chỉ một người
không bao giờ được tặng

tôi xấu hổ
dùm tôi
dùm anh
dùm bạn

người miệng nói
không cần
bụng thích mê tơi

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH I)

©T.Vấn 2022