T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: THÁNG TƯ . . .

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Gió – Tranh: Thanh Châu

BÀI TÌNH BUỒN THÁNG TƯ

.

Sao trăm năm không là trong nhau?
Cho mắt em không vương lệ sầu
Chiều nay mây trắng bay nhiều quá
Chở hết…  chừa chi hối tiếc sầu?
.
Tháng tư muôn mảnh đời tan vỡ
Khóc hận tình nhau cuộc bể dâu!
Cho nhau. ừ nhé. cho nhau nhé!
Tóc xõa. ngực ngoan. chăn chiếu nhầu
.
Nghìn trùng xa cách còn đâu nữa!
Đâu nữa người ơi vĩnh biệt nhau!
Chiều nay mây trắng bay nhiều quá
Nhớ mắt lệ rơi hối tiếc nào!
.
Nhớ lắm đêm nao mùa bão nổi
Dâng hiến hành trang kẻ lên đường
Cho nhau cho hết cho nhau nhé
Trinh nguyên hương sắc lệ đau thương!
.
Bao năm rồi đó kiếp tha hương
Vẫn nhớ tình ai thuở đoạn trường
Lệ sầu hối tiếc đêm dâng hiến
Thôi nhé bạc đầu vẫn vấn vương!
.
Sao thiên thu không là trong nhau“?
Sao thiên thu ta đành xa nhau?
Sao thiên thu phải là lãng quên?
Sao thiên thu không là thiên thu“? *
…………..
Mượn ý vài câu thơ “Thiên thu” của Nguyễn Tất Nhiên

THÁNG TƯ NGƯỜI LÍNH CŨ
.
1.
“Khách uống cà phê toàn lính lão
thản nhiên như chẳng thấy thời gian
khui bao thuốc lá ra ngồi đốt
rồi búng lung tung những cái tàn” *
.
Tháng tư có một người lính cũ
Đáy cốc cà phê đắng nỗi niềm
Khói thuốc ngày xưa vương cay mắt
Buồn búng lung tung những mảnh hồn
.
Khách uống cà phê người lính lão
Góc vắng mông lung nhớ bóng hình
Sương khói thời gian pha màu tóc
Quá khứ buồn không lính lão mình?
.
Tháng tư có một người lính cũ
Góc khuất cà phê cúi gục đầu
Tháng tư thống thiết lòng cố sử
Thôi nhé còn chi cuộc bể dâu!
.
2
“Đã rồi một trận máu tanh
Hồn xưa lính cũ tan thành quách xưa
Bạn ơi! Gió lạnh mưa thưa
Bao năm hồn cũ bây giờ còn đâu?” **
.
Lính ơi! đâu có gì đâu?
Mà lòng trầm thống mà rầu xuân thu
“Bức tranh vân cẩu” tháng Tư
Hợp tan. tan hợp bay vù thời không
Kim Cang vạn pháp vô thường
“Như mộng, như huyễn, bọt sương, chớp lòe”  
.
3.
Chiều tháng tư lưu vong người lính cũ
Bận lòng chi. đáy cốc bóng hình?
Lặng nhìn chi. khói thuốc lung linh?
Để quay quắt thống trầm lòng lính cũ?
.
Người lính cũ búng bay tàn thuốc vỡ
Búng bay không từng mảnh vỡ hồn sầu?
Búng bay không hằn những vết sẹo đau?
Tha hương. xứ lạ. vọng cố nhân…
Buồn không người lính cũ?
………
* Thơ Trần Vấn Lệ
** Thơ Trần Phù Thế

THÁNG TƯ THẤT CHÍ RƯỢU MỜi AI ĐÂY?
.
Nâng mày đây chén rượu cay
Trách trời sao nỡ giàn bày cuộc đau
Tháng Tư binh bại cuộc nào
Súng buông giáp tháo nát nhầu tình ai
Chiến hào xưa vẫn mãi hoài…
Bạn xưa nay đếm… Thở dài mây trôi!
Thì thôi người hỡi đành thôi
Xa miền miên viễn xin người cố vui
Tháng tư lữ thứ ngậm ngùi
Hồ trường thất chí rượu mời ai đây?!

Hình như có tiếng lá rơi
Vọng âm thê thiết những lời bể dâu
Trăm năm rồi sẽ ngàn sau
“Bức tranh vân cẩu tô màu tang thương” [*]
Còn chi ngoài nỗi đoạn trường?
Lật trang bại sử!
Khúc cuồng ta ngâm:
.
“Trời Nam nghìn dặm thẳm; mây nước một màu sương
Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc; trăm năm thân thế bóng tà dương.
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi: Trời đất mang mang, ai là tri kỷ?
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường”
[**]
……..
[*]”Lò cừ nung nấu sự đời/ Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương”- Cung oán ngâm khúc
[**] Lời thơ Hồ Trường- Nguyễn Bá Trác

.
Nguyên Lạc

©T.Vấn 2022