T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: PHÓNG BÚT

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

 

Tìm chi chén rượu men cay

Ngả nghiêng trời đất tỉnh say với đời

Đêm về phóng bút lả lơi

Cợt đùa với sóng tình vơi cạn đầy

 

Tìm chi quán trọ chốn này

Trăm năm như thể mây bay dịu dàng

Kiếp sau có xuống trần gian

Cạn ly uống hết giọt tràn sân si

 

Tìm chi tóc trắng, xuân thì

Vẫn là em đấy nhu mì thuở xưa

Có trôi theo giọt nắng mưa

Thì em cũng vẫn như chưa bụi trần

 

Tìm chi ánh mắt bâng khuâng

Có gì đâu chỉ phù vân thôi mà

Áo em khép vội đường tà

Kẻo như gió lộng bay xa theo người

 

Tìm chi em thoáng môi cười

Mấy mươi năm của một thời si mê

Nghe hư không lặng bốn bề

Bàn tay vẫy khuất, em về đâu em …

Như Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2013