T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: BI KHÚC HƯƠNG GIANG

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhanh gay song Huong - Nhu Thuong

 

Nhang chưa tàn trên bàn thờ ngày Tết

Tiếng cười vui ngày sum họp chưa đầy

Dặm vạn đường con cháu về chưa hết

Mà khăn tang ai xé vội chốn này

 

Đêm sông Hương tiếng hò nghe đẫm lệ

Nhịp chén sầu cung bậc nấc giòng châu

Tà áo nhung giờ phủ quanh thân Mệ

Chỉ bộ xương và cát lấp mất đầu

 

Áo học trò sao thành màu tang trắng

Khăn sô nào lau hết giọt lệ Cha

Giòng Hương Giang rũ rượi tàn con nắng

Mạ của em lặng lẽ khóc chiều tà

 

Mậu Thân đó, trang sử nào giặc viết

Nỗi kinh hoàng nhân loại có biết chăng?

Hố chôn người: Mồ của nghìn oan nghiệt

Bi khúc ơi, giờ sóng dậy đất bằng

 

Và từ đó nước sông Hương mằn mặn

Lời Huế ru nghe tê dại cõi lòng

Năm mươi năm lệ từng đêm câm lặng

Hòa với sông thành oan khuất một dòng …

Như Thương

(Tưởng niệm 50 năm Mậu Thân)

 

 

 

©T.Vấn 2018