T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: DẪU MAI NGUYỆT TẬN …

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Image result for hoàng hôn tắt nắng

Thinh không lặng một mái chùa

Cong vầng nguyệt bạch ngỡ đùa trần gian

Đâu an nhiên, đâu tịnh vàng

Giữa đêm vọng nguyệt mênh mang đất trời

Trèo lên đỉnh núi người ơi

Gọi mây, gọi gió, gọi đời vô vi

Áo lam phất chéo tà chi

Mà nghe vọng động cổ thi lạc vần

Lắng nghe tâm – điệu chuông ngân

Quên đi trần tục bước chân ngắn dài

Phù vân rụng xuống trần ai

Nhánh thơ con chữ níu hoài ngóng trông

Trang kinh lơ lửng giữa dòng

Tìm chi tục lụy má hồng xuân phai

Tiếc gì một mớ tóc mai

Luân hồi ngàn kiếp thơm hoài hương xưa

Tháng năm còn lại nhặt thưa

Dẫu mai nguyệt tận, người chưa quên người …

Như Thương

©T.Vấn 2016