T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: MAI VÀNG CHƯA TRỔ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on printLá quê người rụng vàng sân

Hết mùa xanh biếc bón phân đất lành

Lá quê tôi đã lìa cành

Dẫu bao năm tuổi trên nhành yêu thương

Đau lòng mảnh đất đoạn trường

Nuôi cây cội rễ bén hương quê nhà

Khói lam theo bóng chiều tà

Về thơm tóc mẹ … Can qua sẽ tàn

Đón con về lại xóm làng

Gốc mai trẩy lá trăng vàng lung linh

Từ ngày nhập cuộc chiến chinh

Cửa nhà quạnh quẽ bóng hình con đâu

Sông quê nước chảy qua cầu

Tiễn con gươm báu khoác màu chinh y

Mai vàng chưa trổ… con đi

Con đền nợ nước phân ly đoạn đành

Mẹ ngồi mắt lệ đọng quanh

Lá quê tôi rụng còn xanh xuân thì

Như Thương

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015