T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: TẠ ƠN KHÚC

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hoa gạo

Tạ ơn gấm vóc cõi bờ

Dấu chân chinh chiến bụi mờ nhung y

Tạ ơn tang trắng phân ly

Lệ người quả phụ còn gì xuân xanh

.

Tạ ơn núi đá Vọng Phu

Nghìn năm huyền thoại thiên thu với đời

Tiếng lòng chinh phụ rạng ngời

Trăng khuya vằng vặc đất trời gương soi

.

Tạ ơn cát biển mặn mòi

Đêm nghe sóng hát tình vòi vọi ru

Hòn Chồng, Hòn Vợ nghìn thu

Mặn nồng ân nghĩa đền bù tháng năm

.

Tạ ơn sông nước phù sa

Ngọt ngào dòng chảy về qua cánh đồng

Ghe ai hát vói giữa dòng

Mùi câu vọng cổ điếng lòng Qua đây

.

Tạ ơn Em, mảnh trăng rằm

Môi cười rụng xuống đôi chằm hồng hoang

Tạ ơn tình… những muộn màng

Ngoảnh nhìn lại vẫn rộn ràng trong nhau

.

Tạ ơn nghiên mực dòng thơ

Đêm về quyến rũ, ghé bờ vai ngoan

Bút hoa thẹn ánh trăng vàng

Dường như con chữ mộng tràn gối thơm

Như Thương

(Thanksgiving 2017)

 

 

 

 

©T.Vấn 2017