T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: VÓ NGỰA RỪNG THU

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vo ngua rung thu - photo Dzung Tran

Ảnh (Trần Dzung)

Này vó ngựa giữa rừng thu đổ lá
Có nghe chăng bóng đã ngả chiều tà
Buổi chiến chinh giờ tưởng chừng như đã…
Qua đi rồi nghìn dấu bụi đường xa

Xưa lẫm liệt hí vang lừng chiến trận
Vó tung cao ngang dọc chốn sa trường
Rừng có nghe tiếng ngàn thu khóc hận
Đâu hồi kèn thắng trận giữ biên cương

Giữa đất trời ngẩng đầu lên: Hí cuộc!
Tàn binh đao? Gươm, ngựa đã chùng lòng?
Giặc còn đấy đêm ngày giương móng vuốt
Chiến sĩ hề! Một tấc dạ non sông

Ngày thắng trận, ngựa, người và cây cỏ
Bên rừng thu nghiêng nhìn lá đổi mùa
Ngắm núi sông: Mặt trời và trăng tỏ
Giang san giờ đã tàn cuộc thắng thua

Như Thương
(Tháng Chạp 2017)

 

 

 

 

©T.Vấn 2017