T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Duy: Tuyển tập Dân ca – Bài 7: Lý Con Sáo (ba miền)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Lý Con Sáo – Dân ca do Phạm Duy sưu tập

 

Lý Con Sáo (Bắc) – Trình Bày: Ba Trọng

Lý Con Sáo (Trung) – Trình Bày: Trần Quang Hải – Bạch Yến

Lý Con Sáo (Trung) – Trình Bày: Kim Liên

Lý Con Sáo (Nam) – Trình Bày: Hòang Oanh

Lý Con Sáo (Nam) – Trình Bày: Mai Thiên Vân

Lý Con Sáo (Nam) – Trình Bày: Ban Tam Ca Đông Phương (Pre 75)

 

 

 

©T.Vấn 2020

Đọc Thêm:

Phạm Duy:

(Trích: Hát Lý – Một Loại Ca Dễ Thương)

Ba Ðiệu Lý Con Sáo

Một câu ca dao về “con sáo sang sông” đã trở thành ba bài hát lý ở ba miền. Và ở mỗi miền, nhạc điệu đi theo với qui luật về “hơi, điệu” của địa phương.

Lý Con Sáo Bắc thì có một “ngũ cung đúng”, nghĩa là các cung bực trong ngũ cung không thay đổi vị trí. Các quãng âm giữ y nguyên cao độ của mình.

Lý Con Sáo Huế thì được hát với Ngũ cung Ðiệu Nam hơi Ai, trong đó những cung yếu bị cung mạnh hút lên hay hút xuống. Cung La và cung Fa như bị cung Sol thu hút thành ra lơ lớ. Cung Re cũng không đứng nguyên chỗ. Các cao độ trong ngũ cung ngoại trừ những cung Do và Sol, không còn đứng trong vị trí cố định nữa.

Lý Con Sáo Miền Nam hát theo điệu Lý Lu Là thì nằm trong ngũ cung điệu Nam hơi Oán. Những cung bực bị hút xuống bây giờ lại bị hút lên. Cung Re vươn lên Mib hay Mi thường. Cung La ở trong hơi Ai bị kéo xuống thì bây giờ vươn lên vị trí cũ.