T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan Tấn Hải: Thấy Em

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

Hoa Cẩm Tú Cầu – Tranh: Mai Tâm

 

Thấy Em

 

Để anh tìm em một đời, nhiều

đời, nơi khuôn mặt em ẩn

hiện trong mùa xuân, mùa hạ,

mùa thu, mùa đông, nơi mắt

em đen lấp lánh dưới từng nét

chữ anh tìm lại được kiếp này.

 

Để anh thấy em sáng trưa chiều

tối, để anh nghe nơi hè phố tiếng

cười em lẫn trong phiên chợ

sớm, để anh một lần ngửi hương tóc

em và rồi mãi mãi sẽ không còn lạc nhau.

 

Để anh thấy em hiện lên lặng

lẽ và sáng ngời trong từng

niệm, trong từng hơi thở

ngắn, hơi thở dài, trong từng nhịp

tim anh đập – không rời, lặng lẽ, sáng ngời.

 

Seeing You

 

Let me catch sight of you in this

life and in others, where your face

hovers in the spring, summer,

autumn and winter, when your black

eyes twinkle along the curved

words I have found again in this life.

 

Let me catch sight of you in the

morning, noon, afternoon and evening,

for I shall hear your laughter along

the sidewalks and around the morning

markets, feel your hair’s fragrance

once, and never stray away from you again.

 

Let me see you appear calmly and

brightly in every thought, in every short

breath, in every long breath, and in every

pulse of my heart – intrinsically, calmly and

brightly.

Phan Tấn Hải

 

 

 

 

©T.Vấn 2019