T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Quảng Tánh Trần Cầm: thành phố trong những ngày giãn cách

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

ngày dài trăn trở chờ đợi ngọn gió

nào thổi ngang ngửa ngọn gió nào

nghe râm ran lời kinh sám hối tụng

niệm nhẩn nha ngồi săm soi ký ức ký

tự ầu ơ cái ngủ chưa đi bao giờ đến?

 

tằng hắng duỗi chân phơi lòng em

ơi có thấy bóng ngày đuổi bắt con

tin trong tận cùng ngã bảy giữa sòng

bạc nhếch nhác lộn chuồng lộn chợ

lộn rồi cũng có ngày dằn lòng không

 

đặng móc ruột gan phèo phổi trưng

bày giữa hội chợ cũng là ngày rằm

xá tội vong nhân mà vong nhân rủ nhau

lên đồng chưa về để tôi tất tả thu mua

rau củ quả cúng dường  ̶ ̶ ̶  ừ thì ra thế

 

thì ra con hình cái bóng trú ngụ khoảng

hư không vén màn trời núng na núng

nính hắt mây mưa trong cơn dịch thế kỷ

xuống thành phố nghẹn ngào ôm ám ảnh

tự kỷ lâm ly đờn ca tài tử khúc nam ai

 

thì ra ai nỉ non ai than vãn ai ngậm ngùi

ai sầu thảm nước mắt hai hàng ai nỡ

chặt khúc nấu nhừ một bản nam ai  ̶ ̶ ̶

trên bậc tam cấp ai ngồi thả tiếng hát lơ

lửng hay chỉ là âm vọng từ giấc chiêm bao

 

̶ ̶ ̶  ừ thì ra thế

̶ ̶ ̶  uống trà đi.

 

Quảng Tánh Trần Cầm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021