T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Chín 9, 2021

Ngu ơi, đến bao giờ?

Đoàn Bảo Châu Tôi biết chống dịch rất khó, cả bộ máy phải nỗ lực rất nhiều, chính vì vậy mà tôi tự bảo mình không nên viết nhiều trong những ngày này nhưng những hình ảnh này khiến tôi phải viết. Chống kiểu gì cũng được nhưng nguyên tắc là không được làm dân

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Cái vạ chữ nghĩa

      Gã biết chữ – Tranh: Thanh Châu   Nói dối phải tội, đang búi bấn bài sử sách vì không biết dẫn nhập thế nào? Thì… Thì đọc được chuyện ông mê sách, ông khoe chứa sách trong bụng như Kê Khang. Hôm nào trời nắng khoe bụng, bảo rằng phơi chữ, hong sách

Đọc Thêm »
Lưu Trữ