T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Đêm Trung Thu Năm Nay

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Trăng Thu – Tranh: Mai Tâm

Ơi Bạn mình ơi bạn-của-mình!

Ai đưa bạn nữa…ngắm ngôi Đình?

Ai nhìn tóc bạn bay như trúc?

Ai mở lời khen:  “Em Rất Xinh!”?

.

Ơi bạn mình ơi bạn mất rồi

Ngàn năm còn biển, biển trùng khơi!

Trăm năm, chỉ ước chừng nhiêu đó,

Cánh cửa thời gian, khép, ngậm ngùi!

.

Ơi bạn mình ơi, Tổ Quốc à

Khi không mà triệu triệu người xa!

Người xa con ngõ vàng hoa bưởi,

Xa cánh đồng xa tím rịm cà…

.

Thôi hết!  Tầm Xuân đường tuyệt vọng

Còn đâu thấp thoáng những hàng cau?

Ngoại ơi, chiều xuống ai cùng Ngoại

Xòe búp tay xinh:  Một lá trầu!

*

Khi Mạ chiều nào cũng thắp nhang

Tiếng chuông Chùa vọng tiếng-tan-hàng…

Trời ơi, tôi biết là tôi chết

Trắng lá cờ bay trắng dải tang!

.

Mạ ơi Ba ạ, lòng hoang vắng

Con nhặt Quê Hương:  Giọt Lệ, nhìn!

Mạ có linh thiêng, Ba hiển hiện

Về nha!  Trăng một bóng lung linh!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022