Về Ngộ Không


Gã thiền gỉa Ngộ Không, tên thật: Phí Ngọc Hùng, sinh năm 1944, Thái Bình, ở Hà Nội từ nhỏ. Năm 54 vào Nam học Nguyễn Trãi- Chu Văn An và Kiến Trúc. Năm 75 tới Houston, Hoa Kỳ. Hiên về hưu và đang vật lộn với chữ nghĩa, có khỏang sáu, bẩy chục bài viết gồm nhiều thể lọai khác nhau. Hiện đang sao chép hai tuyển tập "Tác giả & Tác phẩm" và "Chữ nghĩa làng văn".

Các bài của Ngộ Không:

Trang 1 of 26
1
2
3
4
20
...
» 26