T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngộ Không: Chữ Nghĩa Làng Văn (Tập Ba)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Xin Bấm Vào Đây Để Mở Hoặc Tải Về Máy

Ngộ Không: Chữ Nghĩa Làng Văn (Tập Ba)

CNLV -Bia truoc 3-Tap 3

CNLV -Bia sau 2-Tap 3

Giới Thiệu:

“Chữ nghĩa làng văn” đôi khi chỉ là một chữ, cụm từ, đoạn văn cô đọng, diễn nghĩa, diễn giải một áng thơ văn hoặc một thể tài nào đó. Những trích dẫn được góp nhặt qua sách vở, trên mạng lưới của nhiều tác giả thành danh hay khuyết danh, không ngoài góc nhìn tận tín thư bất như vô thư. Ấy là chưa kể nhiều từ ngữ, đề mục trong bộ sưu tập đang còn trong vòng nghi vấn, cần phải thẩm định lại nếu có thể được với những bậc thức giả văn kiến súc tích. Những phụ chú, dẫn chứng hay giai thoại do người viết kể lại, với chủ quan, khách quan chỉ cách nhau một sợi tóc. Vì vậy người sưu tầm không đặt ra “sai” hay “đúng”, vì theo thiền quán, cái sai hiện tại có thể là…cái đúng ở một thời điểm nào khác.

Những mọt sách ăn giấy khởi đi từ năm 2000 và ngừng lại vào năm 2025. Cùng ngày trời tháng bụt, khi trưa phơi sách khi chiều rưới cây, người góp nhặt chia những tiết mục thành 5 tập, mỗi tập kéo dài 5 năm và dầy gần 500 trang. Với khoảng 2500 trang “Chữ nghĩa làng văn” mà câu đọng chữ thừa năng nhặt chặt bị từ chục trang của những tác giả khác. Mặc dù đã cắt bớt những dư thừa góp nhặt cả mấy trăm trang, nhưng vì chẻ câu chặt chữ, trên một khúc dưới một đoạn đưa vào “Chữ nghĩa làng văn” nên không tránh khỏi một số tiết mục thừa thãi và vô tình bị lặp lại.

Tác Giả

(Người Góp Nhặt)

 

Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu

30 tac pham-11-2017

 

 

 

 

©T.Vấn 2018