T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngộ Không: Phiếm Sử Lược Truyện

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Xin bấm vào đây để mở hoặc tải về máy

Ngộ Không: “Phiếm Sử Lược Truyện”

Bia truoc - Phiem su luoc truyen

bia sau - phiem su luoc truyen

Sử, nôm na là những gì thuộc về quá khứ. Thế nên, đọc sử là ngóai cổ nhìn lại ngày hôm qua. Nhìn thì cũng nhiều cách nhìn. Nhưng nhìn mà chỉ thấy những gì mình múôn thấy thì tội nghiệp cho Sử lắm thay. Đó là chưa kể cái tầm nhìn hạn hẹp, thấp quá thì kiễng chân lên, hẹp quá thì phải đảo qua đảo lại, lâu ngày mỏi chân mỏi mắt, lại chỉ thấy những gì mình chỉ có thể thấy. Chẳng trách gì:

đọc lại dăm pho sử

nối tiếp nhau viết sai

sai từ đầu thượng cổ

(Khuyết Danh)

Cũng thú vị lắm khi theo chân ông Ngộ Không lần theo từng lối đi . . . lạc của lịch sử. Bước theo ông, nghe những lời thủ thỉ khi nghiêm trang, khi bỡn cợt, tôi có cảm tưởng mình đi đúng đường lịch sử, chứ không đi lạc. Nghĩ thế, rồi lại giật mình khi bắt gặp trong bài của ông có một đọan văn cảnh cáo: Té ra khi đọc sách, người ta chỉ đọc những gì muốn thấy, chứ không phải những gì thực sự hiện ra qua những dòng chữ..”.

T.Vấn

Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu

12-tac-pham-tvbh

 

©T.Vấn 2016