06/19/2018
Khải Triều: MỘT MAI TÔI CHẾT

anh o day 1

Vực Sâu – Tranh: Thanh Châu

 

 

Một mai tôi chết

Tôi sẽ thành hồn ma người Hoa gốc Việt

Hồn tôi bay về phương Bắc

Lên tới phía nam sông Dương Tử

Nơi Tổ tiên Việt năm ngàn năm trước ngụ cư

Tôi sẽ quỳ gối ăn năn

Xin Tổ tiên tha thứ

Là miêu duệ tôi đã đánh mất Đất thiêng

Tôi thúc thủ trước bạo quyền

Những kẻ bán buôn Đất Tổ ngàn năm Thăng Long

Những kẻ năm mươi năm trước đã phá hủy nền móng văn hóa Tiên Rồng

Để hôm nay

Chúng dâng hiến mảnh Đất thiêng này

Cho giặc thù Hán tặc

 

Trước Hồn thiêng Tổ quốc

Tôi gọi tên từng kẻ ở Ba Đình

Đã chết và đang sống

Đang tấn công nhân dân bằng mọi khí giới giết người

Bằng ngôn từ và đạo luật

Đang giam cầm trong ngục tối những miêu duệ bất khuất

Đang đẩy nhân dân xuống biển chết

Tội chúng ngàn năm nước sông Hồng và Cửu Long không rửa sạch

Lá trên rừng không ghi hết tội đồ.

 

Tôi vâng lệnh Hồn Tiên Tổ

đày những tội đồ này xuống ngục tối

ngàn năm

Ở đó

chúng phải nghiến răng

khóc lóc

chúng phải đền tội của mình

về tham lam quyền lực

về tội ác chiến tranh

về đày đọa nhân dân

khiến nhân dân đói khổ

về cướp đất

cướp nhà

cướp ruộng

phá hủy nhân tâm

phá hủy cuộc sống

phá hủy đền chùa

tượng thánh.

 

Chúng sẽ không ra khỏi đó

bao lâu Hồn Tiên Tổ chưa khoan hồng

bao lâu những người con bất khuất

chưa giành lại Đất thiêng

bao lâu Hồn Tiên Tổ chưa cho chúng trở lại làm người

để chúng ăn năn

để chúng chuộc tội.

 

Khải Triều

Tháng 6-2018

 

 

 

©T.Vấn 2018