T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Năm 2008

Bài Thương Ca số 2

·Tặng Uy, Sáu. Người chiến binh mù lòa Đong đưa dòng sinh mệnh Trên đường về hư vô Tiếng sông hồ lưu luyến   Người chiến binh tật nguyền Om quê hương nằm ngủ Chiều như cơn mơ buồn Từng niềm đau phế phủ   Người chiến binh ngậm ngùi Nhớ môi hôn tình phụ

Đọc Thêm »

T.Vấn: Tháng 5 Năm 2008

Ngày 18 tháng 5 năm 2008 Tháng Năm. Tháng của những con bão hung dữ miền trung tây nước Mỹ. Tháng của những cuộc chia tay đột ngột giữa sống và chết, giữa dựng xây và hủy họai. Với tôi, cũng là tháng vừa vượt qua cơn bão dữ tháng Tư. Tháng Tư là tháng

Đọc Thêm »
Lưu Trữ