T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

April 18, 2011

Chuyện Cái Bật Lửa

Miền Nam Việt Nam sụp đổ một cách nhanh chóng, dễ dàng, và bất ngờ ngay cả đối với quân xâm lược miền Bắc, kéo théo bao hệ lụy kinh hoàng cho toàn thể nhân dân miền Nam. Chính sách đánh Tư sản Mại bản, đổi tiền, đi vùng Kinh Tế Mới, tập trung học

Đọc Thêm »
Lưu Trữ