T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười 12, 2012

Bích Huyền: Mùa Thu trong Nhạc và Thơ

(Bấm vào đây để nghe phần âm thanh) Mùa Thu trong Nhạc và Thơ Mỗi chiếc lá như một bông hoa đẹp vô cùng, đến nỗi có một nhà văn đã gọi mùa thu là mùa xuân thứ hai của trời đất. Ngô đồng nhất diệp lạcThiên hạ cộng tri thuThấy chiếc lá ngô đồng

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Tiền duyên nghiệp kiếp

Tranh – Trần Thanh Châu Chùa Giếng do già làng gọi mỏi miệng đến rụng răng rồi thành tên. Chùa nằm ngoài thị xã bên cạnh đường liên tỉnh. Đường dẫn vào chùa là hương lộ sâu hun hút hai bên trồng hàng cây bồ đề xanh um. Sân chùa lát gạch vồ, lọt giữa

Đọc Thêm »
Lưu Trữ