T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

June 30, 2015

nhật ký thằng điên–một

Lời Giới Thiệu: Nhật Ký Thằng Điên là tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Lệ Uyên do Thư Quán Bản Thảo ấn hành năm 2015 tại Hoa Kỳ. Nói về tác phẩm này, tác giả viết : “Thằng Điên vẫn tiếp tục số phận dấm dúi như tên trộm! Tội nghiệp. Tại sao

Đọc Thêm »

Phan : Thằng con nít sống lâu năm…

Sau mấy tuần làm việc nhiều giờ, căng thẳng. Việc tiên đoán trước đã xảy ra, tôi gục xuống với dĩa cơm chiều còn chưa ăn hết, chén canh còn nguyên, chưa đụng tới. Đó là những gì tôi thấy trên bàn ăn vào lúc nửa đêm thức dậy. Bàn ăn ngoài nhà bếp và

Đọc Thêm »
Lưu Trữ