T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Ba 2, 2016

Phan : Những Ghi Chép Vụn (1)

   Tranh : Old man with water studies – Leonardo da Vinci 1. Cà rốt… Tôi tới chơi nhà anh bạn trẻ vào một ngày cuối tuần. Hai anh em lai rai xách bia tôi đem tới với sườn bò Đại hàn do anh bạn nướng ngoài sân sau nhà anh. Cả hai chúng tôi

Đọc Thêm »
Lưu Trữ