T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Năm 1, 2016

Ngộ Không : Tạp Ghi Sau 40 Năm – Kỳ 7

Vùng 3 chiến thuật – Quân đoàn III Vùng 3 CT từ Bình Tuy đến Tây Ninh. (gồm các tỉnh: Long Khánh, Biên Hòa, Bình Dương, v…v…Long An) Quân đoàn III có 3 sư đoàn: Sư đoàn 5, Sư đoàn 18 và Sư đoàn 25. Xuân Lộc, một chiến thắng ngắn ngủi Xuân Lộc là

Đọc Thêm »
Lưu Trữ